LIÊN HỆ


<form id=”ss-form” action=”https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScD9QL5F2BJ6g6zpgTg9CB1_cXw1cEC2CU9PRk467-8REo3MQ/formResponse” autocomplete=”on” method=”POST” target=”_blank”><input id=”entry_768835607″ class=”ss-q-short required” dir=”auto” title=”” name=”entry.768835607″ required=”” type=”text” value=”” placeholder=”Họ và tên” />

<input id=”entry_1661163321″ class=”ss-q-short” dir=”auto” style=”width: 100% !important;” title=”Phải là một số.” name=”entry.1661163321″ required=”” step=”any” type=”number” value=”” placeholder=”Số điện thoại” />

<input id=”entry_278242265″ class=”ss-q-short” dir=”auto” title=”Phải là địa chỉ email hợp lệ” name=”entry.278242265″ required=”” type=”email” value=”” placeholder=”Email Liên Hệ” />

<select id=”entry_38357890″ style=”width: 100% !important;” name=”entry.38357890″ required=””>
<option value=””>Quý khách vui lòng chọn sản phẩm</option>
<option value=”Bàn chải đánh răng”>Bàn chải đánh răng</option>
<option value=”Kem đánh răng”>Kem đánh răng</option>
<option value=”Nước súc miệng”>Nước súc miệng</option>
<option value=”Xịt thơm miệng”>Xịt thơm miệng</option>
<option value=”Mặt nạ bùn”>Mặt nạ bùn</option>
<option value=”Truface”>Truface</option>
<option value=”180 Face wash”>180 Face wash</option>
<option value=”Lăn khử mùi”>Lăn khử mùi</option>
<option value=”Dầu gội Moisturising”>Dầu gội Moisturising</option>
<option value=”Dầu xả Rich Conditioner”>Dầu xả Rich Conditioner</option>
<option value=”Kem Ủ tóc”>Kem Ủ tóc</option>
<option value=”Dầu gội Hair fitness”>Dầu gội Hair fitness</option>
<option value=”Dầu gội Nutriol”>Dầu gội Nutriol</option>
</select>

<input id=”entry_2041809096″ class=”ss-q-short” dir=”auto” title=”” name=”entry.2041809096″ type=”text” value=”” placeholder=”Lời nhắn gửi” />
<input name=”draftResponse” type=”hidden” value=”[null,null,&quot;-285060480899948873&quot;] ” />
<input name=”pageHistory” type=”hidden” value=”0″ />

<input name=”fbzx” type=”hidden” value=”-285060480899948873″ />
<input id=”ss-submit” class=”jfk-button jfk-button-action ” name=”submit” type=”submit” value=”Đăng ký nhận tư vấn” />

</form>